NERA.LIVE | MUSIC EVENTS
PRODUCTION

"La idea parteix del fet que NERA és negra en Italià. I la negra en alguns idiomes és la nota de quart de compàs. O sigui quatre negres són un compàs en la música de ball (el clàssic bombo a negres, four to the floor)..."